مجوزها

طراحی برند شخصی حسین تشیعی

  • اشتراک گذاری:
21 شهریور 1400 400 0

 

شناخت انسان در ابعاد مختلف فرای تصور است که حدی برای آن نمی توان قائل شد. در تیم طراحی لوگوی ظریف گرافیک با توجه به نوع فعالیت استاد حسین تشیعی استفاده از چهره (چهره دکتر حسین تشیعی) در نظر گرفته شد که با تکرار آن تصویر زیر شکل گرفت تا شمای ظاهری و درونی انسان بهتر کالبد شکافی شود. انسان همواره در دنیای بیرون و درون دو رویکرد متفاوت دارد. آنچه که دنیای بیرون را می سازد، ناشی از فعل و انفعالات مادی و فیزیکی است و آنچه دنیای درون را می سازد، ابعاد وجودی و تعالی انسان است که البته این دو مکمل یکدیگر هستند. در واقع با استفاده از دو چهره یکسان در دو جهت مختلف قصد داشتیم بگوییم:
1. یک انسان می تواند به دو گونه کاملا متفاوت رفتار کند.
2. انسان دو دنیای متفاوت در بیرون و درون خویش دارد.
3. دنیای انسان ها با یکدیگر متفاوت است و در سمت و سوهای مختلف هستند.
4. و آنچه که امروز تو را می سازد، حاصل اندیشه درون توست.
تمام موارد فوق و بسیاری دیگر را می توان از لوگو حسین تشیعی برداشت کرد. اما در یک نگاه ، هر فرد با توجه به دنیایی که در درون خود دارد آن را تحلیل خواهد کرد. مجموعه و تیم حرفه ای حسین تشیعی در کنار شما خواهند بود تا بتوانید نا شناخته ها و نیمه پنهان وجودتان را کشف کنید و به دنیای درون خود دست یابید.
طراحی لوگو با استفاده از خطوط نازک انجام شد تا ظرافت و دقت نوع فعالیت را به خوبی نشان دهد، از طرفی خطوط نازک، نگاه ها را تیز بین تر می کند تا در پی آن ذهن به چالش کشیده شود و تحلیل درون اتفاق افتد.
استفاده از فونتی همسو با ظرافت طرح سبب می شود تا دید مخاطب تنها به یکی از دو بخش لوگو معطوف نگردد.

طراحی خلاقانه لوگو موفقیت در ظریف گرافیک Success logo design by zarif graphic Specialized logo design by zarif graphic Psychological logo designCreative logo design in zarifgraphic Hossein Tashayoee logo design Hossein Tashayoee logo design

دانلود کاتالوگ نمونه کارهای ظریف گرافیک

دانلود

نظرات (0)

تو چی فکر می کنی؟

ارسال
09331003288