ظریف گرافیک

 • تحلیل و بررسی داده ها
 • نمونه سازی (wireframe)
 • طراحی رابط کاربر (UI)
 • اجرا تجربه کاربری (UX)
 • طراحی تعاملی (Responsive)
 • تست قابلیت استفاده
 • پنل مدیریت
 • داشبورد گزارشات و رفتارها
 • افزایش رتبه وب سایت
 • آنالیز وب سایت
 • بررسی رتبه وبسایت
 • طراحی وبسایت با اصول سئو
 • تولید محتوای ویدیویی
 • تولید محتوای متنی
 • مدیریت شبکه های اجتماعی

Our world wide costumer

Iran
Afghanistan
Sweden
Netherlands
Somali
UAE
Germany
Russia
Iraq
India
France

طراحی و گرافیک

نمایش همه

رفتار و فرهنگ سازمانی در یک شرکت گرافیکی

رفتار و فرهنگ سازمانی یک شرکت گرافیکی را نمی توان محدود به سطح خاصی کرد، در یک سازمان این رفتار ها در سلسله مراتب سازمان، ارتباط با مشتری و بین سازمانی شکل می گیرد. شرکت های طراحی گرافیک روابط بسیار پیچیده و دشواری خصوصا با مشتریان خود دارند که باید با الگوهای حرفه ای و فرهنگ سازمانی تعریف شده ای دنبال شود. ظریف گرافیک در این مقاله قصد دارد تجربیات خود را در زمینه رفتار و فرهنگ سازمانی یک شرکت گرافیکی... ... [ادامه مطلب]

اطلاعات لازم برای طراحی بسته بندی – ظریف گرافیک

اطلاعات لازم برای طراحی بسته بندی – ظریف گرافیک ... [ادامه مطلب]

اطلاعات لازم برای طراحی لوگو - ظریف گرافیک

اطلاعات لازم برای طراحی لوگو - ظریف گرافیک ... [ادامه مطلب]

Zarif Graphics is the best packaging design company

Designing products requires skill and expertise that must be considered in the first place. Design that is tailored to the progress of societies and technologies can best be tailored to the needs of customers. Innovation and creativity are some of the principles that can give you the best packaging design, but to have the best design, which company should be chosen to be successful ... ... [ادامه مطلب]

Design the best packaging at the lowest price in Zarif Graphic

The best packaging design should sell well. But how can a successful sale be according to the packaging design? What do we need to know to have the best product packaging design? Since the destiny of a product on store shelves depends on the customer's taste. So creative and attractive packaging design first of all determines the amount of sales. The important thing to keep in mind. ... [ادامه مطلب]