مجوزها
logo-samandehi

طراحی لوگو EmpireFood سوئیس

  • اشتراک گذاری:

آنچه در فعالیت های امپایر فود تعریف شده است ارائه مواد مغذی ارگانیک و انرژی زا است که سعی بر آن دارند رژیم غذایی سالم را ترویج دهند تا سهمی در سلامت جامعه داشته باشد. با این حال با توجه به عناصر کلیدی ما در تیم طراحی ظریف گرافیک برای طراحی لوگو امپایر فود، بر آن شدیم تا با توجه به نام امپایر + رژیم غذایی سالم + نوع فعالیت برند طراحی را ارائه نماییم.
تاجی که در لوگو مشاهده می کنید با توجه به نام Epire (امپراتوری) انجام شده است تا سلطنت غذاهای سالم و انرژی زا را بر دیگر مواد غذایی نشان دهد. وجود گلبرگ در راس تاج نشان از آن است که مواد غذایی گیاهی، سالم و مغذی از جمله تولیدات اصلی و کلیدی برند است.
کادر و چهار چوب اطراف لوگو برای فوکوس و اشاره بهتر به Empire (امپراتوری- سلطنت) است که باید اول از هر چیزی خود معرف باشد. دقت داشته باشید هنگامی که نام Empire Food را مخاطب می بیند به دنبال نشانی از قدرت یا شکوه و عظمت یک امپراتوری است. همانطور که می دانید تاج شاخص ترین المان در این زمینه است. با این حال انتخاب المان Crown در طراحی لوگو امپایر فود شایسته ترین بود.


Providing Organic and energetic nutrients , is defined in the key activities of Empire Food in which  try to promote a healthy diet so as to have a share in community health. However ,by considering  our key elements ,in Zarif Graphic design team in order to design Empire Food logo, we have decided to present  our design based on the name of Empire+ Healthy diet+ type of activity.

The crown you see in the logo is inspired from the Empire word, to represent the dominance of healthy and energetic foods over other foods. The presence of petals at the top of the crown indicates that healthy and nutritious vegetarian foods are included in the main and key products of the brand.

The frame around the logo helps to better focus and reference to Empire, which first of all represents itself. As a matter of fact, when the audience sees the Empire food, they are looking for a sign of the power or glory of an empire. As you know the crown is the most prominent element in this regard. However, crown as an element was the most appropriate choice in designing the Empire Food logo.

طراحی لوگو موادغذایی در ظریف گرافیک

طراحی لوگو مواد غذایی در سوئیس

طراحی لوگو امپایر فود در ظریف گرافیک

Logo Usage

طراحی لوگو محصولات ارگانیک در ظریف گرافیک

 

food product logo design in zarifgraphic

Switzerland logo design

enrgy food logo design

empirefood logodesign

food logodesign

food product logo design in iran

Switzerland food product logodesign

طراحی لوگو محصولات غذایی ارگانیک در ظریف گرافیک

طراحی لوگو موادغذایی ارگانیک در ظریف گرافیک

نظرات (0)

تو چی فکر می کنی؟

ارسال