مجوزها

طراحی بسته بندی زعفران کرکوم ایتالیا

  • اشتراک گذاری:
30 شهریور 1400 1270 0

با کیفیت ترین و مرغوب ترین زعفران در جهان، زعفران ایرانی است. متاسفانه به دلیل وجود واسطه های غیر ایرانی زعفران بعنوان محصول چین یا دیگر سرزمین ها در کشور های مختلف خرید و فروش می شود. اما اینبار دو جوان ساعی و پر تلاش ایرانی بر آن شدند تا به معرفی و فروش زعفران در کشور ایتالیا با نام "کرکوم خراسان" بپردازند. نام محصول از کرکوم (نام اصیل و پارسی زعفران) و خراسان که سرزمین حاصلخیز طلای سرخ در شرق ایران و حتی در جهان می باشد، تشکیل شده است. با همکاری در این پروژه ارزشمند سعی نمودیم تا طراحی بسته بندی کرکوم خراسان را به گونه ای منحصر به فرد ارائه کنیم، تا کمک نماییم این محصول رسالت خود را دقیق و درخور به انجام رساند.

طراحی بسته بندی کرکوم خراسان برای رسالت و اهداف خاص در فروش جهانی انجام شده است. کرکوم نام قدیمی و باستانی زعفران به زبان ایرانی است که این نام خبر از آن می دهد که زعفران از جمله تولیدات و محصولات ایرانی از گذشته های بسیار دور تا امروز است. پس آنچه در این بسته بندی باید بیش از هر چیزی مورد توجه قرار می گرفت، اصالت و فرهنگ زعفران ایرانی بود. تیم طراحی بسته بندی ظریف گرافیک با استفاده از نماد و المان های مناسب در جهت تحقق این اهداف گام برداشت تا مخاطب غیر ایرانی به راحتی با آن ارتباط برقرار نماید و پی به ریشه و مفاهیم در طراحی بسته بندی ببرد.

المان اصیل و کهن سربازان هخامنشی که در دو طرف بسته بندی درفش کاویانی در دست دارند و رو به زعفران و منطقه برداشت زعفران (خراسان) در ایران هستند در حالی که درفش کاویانی در دست دارند. چنین اعتقادی در ایران باستان وجود داشت، تا زمانی که درفش در دست کسی باشد، شکست ناپذیر خواهد بود. کرکوم خراسان به میدان رقابت جهانی می رود تا بتواند پرچم زعفران ایرانی را همواره قدرتمند و شکست ناپذیر برافراشته نگهدارد و جزء برترین های بازار طلای سرخ شود.

1.  در بخشی از بسته بندی منطقه جغرافیایی تولید زعفران مرغوب و با کیفیت در ایران و جهان را به نمایش گذاشته ایم تا کرکوم خراسان بهتر شناخته شود.

2.  همچنین طراحی زعفران در زمینه سیاه رنگ از دو جهت انجام شد:

•  سیاه از جمله رنگ های لوکس در طراحی بسته بندی است.

•  گل زیبای زعفران از دل تاریکی و سیاهی زمین سر بر می آورد و با تابش اولین اشعه های طلایی خورشید در سپیده دم، شکوفا می شود و جلوه گری می کند.

با توجه به این مهم (مورد 2 ) چاپ بسته بندی کرکوم خراسان به صورت سیاه رنگ و مات انجام شد که در بخش هایی از آن (نام برند و لوگو) خدمات UV و طلاکوب استفاده شد. وجود لوگوی کرکوم به صورت طلاکوب ذهن را به تلالو خورشیدی معطوف می کند که باعث رشد و شکوفایی گل زعفران می شود که نام برند نیز در این میان خوش می درخشد. دیدن بسته بندی شکیل و فاخر کاکوم خراسان جذابیت و زیبایی های بصری را به راحتی به مخاطبان خود منتقل می کند. بازار هدف کرکوم خراسان تجارت بین المللی زعفران است که باید این محصول به مخاطبان غیر ایرانی و دیگر ملیت ها ارائه شود. با این طرح و توضیحاتی که به زبان بین المللی روی بسته بندی ارائه شد، معرفی زعفران اصیل خراسان – ایران به راحتی انجام خواهد گرفت.


Karkum Khorasan packaging design has been done to accomplish special missions and purposes in global sales. Karkum is an old and ancient name for saffron in the Persian language, which indicates that saffron is included in Iranian products from the distant past till now. So in this package, the originality and culture of Iranian saffron must draw attention more than anything. Zarif Graphic packaging design team, employing proper symbols and elements, took the necessary steps to accomplish these goals so that Non-Iranian audiences easily communicate with it and find out the roots and concepts in packaging design.
Achaemenid soldiers as a noble and ancient element who hold the Derafsh-e-Kaviani on both sides of the package and face toward saffron and the saffron harvest area (Khorasan) in Iran while holding Derafsh-e-Kaviani. Such a belief existed in ancient Iran, as long as the Derafsh (flag) is in someone's hand, it will be invincible. Karkum Khorasan steps in the world competition field with all power to keep the Iranian saffron flag flying high and keep it invincible so as to be included as one of the best in the red gold market.
 
1. In order to know the Karkum Khorasan better, in a part of the package, we have demonstrated the geographical area in which high-quality saffron is produced in Iran and the world.
2. Also designing saffron on a black background is done from two aspects:
• Black is considered one of the luxury colors in designing packages.
• The pretty flower of saffron rises out of the earth's darkness and blooms and flourishes with the first golden rays of the sun at dawn.
Regarding this aspect (the 2nd case) Karkum Khorasan packaging was printed in black and matte, in some parts of it (brand name and logo) UV and gilding services were used. The gilded Karkum logo draws the mind to sunshine glittering, which causes the saffron flower to grow and flourish, among which the brand name is showing off. Seeing the Beautiful and magnificent packaging of Kakum Khorasan easily conveys visual charm and beauty to its audience. The target market of Karkum Khorasan is the international trade of saffron, which should be presented to non-Iranian audiences and other nationalities. together with this design and explanation which was presented in the international language on the packaging, the introduction of the noble saffron of Khorasan-Iran will be done easily.

طراحی بسته بندی زعفران کرکوم ایتالیاطراحی خلاقانه بسته بندی زعفران در ایتالیا کرکوم خراسانطراحی تخصصی بسته بندی زعفران کرکوم ایتالیاطراحی حرفه ای بسته بندی زعفران کرکوم خراسان در مشهد ایتالیاطراحی تخصصی بسته بندی زعفران کرکوم ایتالیا در ظریف گرافیکطراحی حرفه ای بسته بندی کرکوم خراسان ایتالیا در مشهد با ظریف گرافیکطراحی بسته بندی کرکوم خراسانطراحی تخصصی بسته بندی زعفران کرکوم ایتالیا در ظریف گرافیکطراحی بسته بندی زعفران کرکوم ایتالیا در مشهدطراحی بسته بندی زعفران کرکوم خراسان ایتالیاطراحی خلاقانه بسته بندی زعفران در ایتالیا کرکوم خراسانطراحی حرفه ای بسته بندی زعفران در ظریف گرافیکطراحی خلاقانه بست بندی زعفران کرکوم خراسانطراحی حرفه ای بسته بندی زعفران کرکوم خراسان در ایتالیاطراحی حرفه ای بسته بندی زعفران کرکوم در مشهد با ظریف گرافیکطراحی حرفه ای بسته بندی زعفران کرکوم خراسانطراحی بسته بندی زعفران کرکوم خراسان در مشهد با ظریف گرافیکطراحی تخصصی بسته بندی زعفران در مشهد با ظریف گرافیکطراحی حرفه ای بسته بندی زعفران کرکوم در ایتالیا با ظریف گرافیک

دانلود کاتالوگ نمونه کارهای ظریف گرافیک

دانلود

نظرات (0)

تو چی فکر می کنی؟

ارسال
09331003288